Lursjöleden

Vandringsleden vid Lursjön erbjuder en varierad vandring genom bokskog, blandskog och öppet odlingslandskap. Leden är totalt 13 kilometer lång och det finns två olika startpunkter. En av startpunkterna utgår från parkeringen vid Lursjön, den andra utgår från Piparpsgården norr om Lursjön.
Ungefär mitt på leden finns en rastplats med vindskydd nere vid Lursjöns strand. Längs hela ledens sträckning har du chans att stöta på bland annat häckande sjöfåglar, rådjur och älgar. Under våren och försommaren är fågelsången nästan öronbedövande och det finns flera intressanta kulturhistoriska platser längs leden. Du kan läsa mer om dem på de tydliga informationstavlorna utmed leden.
Lursjöleden anlades och invigdes hösten 2014. Bakom initiativet stod Hästvedas intresseförening och Farstorps byalag som med hjälp av Leader-medel arbetade fram leden. Idag svarar Hässleholms kommun för ledens underhåll och skötsel.


Allemansrätten gör det möjligt för oss alla att röra oss i skog och mark i princip utan begränsningar. Men det kräver ansvar och gott omdöme. Vi får inte skada natur och djurliv, och vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra människor ute i naturen. Allemansrätten kan sammanfattas med orden Inte störa – inte förstöra. 

Karta